Visie

Als gemeente geloven we in:

- de inspiratie, de betrouwbaarheid en het gezag van de Bijbel;
- de Drie-eenheid van God: Vader, Zoon en Heilige Geest;
- het dienen en liefhebben van God en onze medemens als hoogste roeping;
- de vergeving van zonden voor van God vervreemde mensen, door het lijden en sterven van Jezus Christus, voor hen die dit verlossingswerk in geloof aannemen;
- de doop door onderdompeling als teken van de wedergeboorte;
- de vervulling met de Heilige Geest als voorwaarde voor persoonlijke heiliging;
- het priesterschap van alle gelovigen;
- één algemene christelijke Kerk, bestaande uit wedergeboren gelovigen van alle tijden en plaatsen;
- de wederkomst van Christus;
- de opstanding der doden;
- een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zal wonen.

Als gemeente willen wij een thuis zijn:

- waar gastvrijheid in de praktijk gebracht wordt;
- waar een ieder die binnenkomt en/of betrokken raakt, zich thuis kan voelen
- waar wij samen, in en door de Here Jezus Christus en door elkaar, God beter kunnen leren kennen;
- waar de organisatie/de structuur in dienst staat van het geestelijk leven;
- waar het geestelijk welzijn en geestelijke groei van een ieder belangrijkis;
- waar een belangrijke plaats wordt ingeruimd voor de jeugd en de kinderen;
- waar wij elkaar beter leren kennen en naar elkaar willen omzien.

Als gemeente vinden we belangrijk dat:

- de inhoud van de diensten relevant is in onze tijd;
- ieder gemeentelid de kans krijgt zijn of haar gaven te ontdekken;
- ieder gemeentelid een taak mag hebben in de gemeente, die aansluit bij zijn of haar gave(n);
- de kinderen en de jeugd zich thuis voelen in de samenkomsten van de gemeente;
- ieder die Jezus belijdt als Heer welkom is aan het avondmaal, inclusief de kinderen (dit onder verantwoordelijkheid van de ouders);
- lofprijs en aanbidding een wezenlijk onderdeel van de diensten vormen;
- geloof, gehoorzaamheid en liefde het onder ons altijd zullen winnen van gewoonte en traditie.

Als gemeente willen wij het evangelie bekendmaken door:

- maatschappelijk betrokken te zijn bij onze omgeving;
- samen te werken met andere gelijkgezinde gemeenten;
- relevant te zijn als gemeente en een thuis te bieden voor wie dat wil en nodig heeft;
- gericht te zijn op mensen die niet meer naar een gemeente gaan en op mensen die nooit in een gemeente komen;
- ons verbonden te voelen met een aantal mensen die de Heer dienen in de zending of in evangelisatie.

« februari - 2019 »
print agenda voor:
deze week twee weken twee maanden
zo
ma
di
wo
do
vr
za
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2

Recente preken

zondag 10 februari

Zalving
door: Gerrit Lolkema

zondag 3 februari

Gaven
door: Klaas van der Vlist

zondag 27 januari

De wet
door: Harmen de Ruijter

zondag 20 januari

Kracht van Gods Geest
door: Albert Hoving
beluister meer preken »