Slogan15 april en 17 april


Welkom op Goede Vrijdag in de dienst van vanavond.

In deze dienst wordt er Avondmaal gehouden en begint om 19.30, en staan we stil bij het lijden en sterven van onze Here Jezus.

Spreker: Don Thompson

Ook welkom in de paasdienst om 10.00 uur.

Spreker: Marleen Ockels

Feestelijk Paasontbijt begint om 9.00 uur, waar iedereen hartelijk welkom is!

PAASFEEST
Woorden, we spreken ze de hele dag door uit.
We kunnen elkaar ermee om de oren slaan.
We kunnen elkaar er ook mee troosten.
Woorden maken een gesprek mogelijk.
Woorden kunnen een mens veranderen.
Met Paasfeest horen we de woorden:
‘De Heer is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!’
Als een lopend vuurtje verbreidde deze boodschap
zich door de hele wereld:
‘De dood, ziekte, lijden en pijn hebben
niet het laatste woord!’
Het was en is werkelijk een ongelooflijk bericht,
dat ons leven niet eindigt in de
permanente schaduw van de dood.
Als we deze woorden ernstig nemen,
dan veranderen ze ons leven blijvend.
Wij mogen leven vanuit deze werkelijkheid,
vanuit dit vooruitzicht van de opstanding.
We wensen jullie een hoopvol Paasfeest toe.
 (Deze tekst is overgenomen van een voorganger van het Leger des Heils Delfzijl