Slogannieuws van 16 september 2020


Lieve broeders en zusters,

 volgende week is het zo ver dat we elkaar als gemeente weer mogen ontmoeten. Zondag 6 september zullen we weer dienst hebben in de aula van het Ubbo Emmius. Wat zal dat heerlijk zijn !

 Ook de kringen zullen weer van start gaan en wel vanaf 16 september.

We hebben Gert en Stieneke bereid gevonden de kring van Chris en Minke over te nemen en te gaan leiden. We zijn hier erg dankbaar voor en wensen ze vanzelfsprekend God’s zegen bij de taak die ze op zich gaan nemen.

Chris en Minke zullen zelf een derde kring op starten. Zodra hier meer nieuws over is zullen we dat natuurlijk communiceren.

Voorlopig zullen, natuurlijk ook omwille van de corona maatregelen, de kringen bij elkaar komen in het Ubbo Emmius omdat in huiselijke kring niet meer dan 6 mensen vanuit een ander huishouden mogen komen.  Jullie zullen hier door jullie kringleiders over geïnformeerd worden.

 Als de kringen en de zondagdiensten weer gaan starten kan de app groep voor de gemeente zoals die bij begin van de corona tijd in is gesteld, wat ons als oudsten betreft vervallen omdat de normale communicatievormen hier weer als van ouds voor in de plaats komen.

 Ook de bidstond zal weer van start gaan, vooralsnog ook in het Ubbo Emmius. De eerste avond zal zijn woensdag 9 september.  

 Met name het houden van de zondagdiensten volgens de richtlijnen van het RIVM vraagt het nodige aan organisatie.

Bij deze mail sturen we dan ook de uitwerking hiervan voor onze diensten zoals we deze als oudsten goed hebben geacht.

Opmerkingen hierover en adviezen zijn vanzelfsprekend welkom. We hopen dat iedereen met de maatregelen en hierin dus ook met elkaar, rekening zal houden.

We willen jullie dan ook vragen de richtlijnen zoals bijgevoegd goed door te nemen zodat we de diensten ordelijk en binnen de regelgeving kunnen laten verlopen.

 

Tot slot willen we jullie in deze mail het jaarthema noemen zoals dat is vastgesteld voor het nieuwe seizoen.

Dit zal zijn

 

BOUWEN OP DE ROTS (jaartekst Efeze 2:20-22)

Een van de eerste diensten zal verder toelichting gegeven worden op het jaarthema en hierover gepreekt worden. Verdere uitwerking en bespreking van dit thema zal in de kringen plaatsvinden. De kringleiders zijn hier inmiddels van op de hoogte.

 

 

Uitkijkend naar komende zondag, 6 september, waarin we weer in gezelschap van elkaar mogen genieten van de aanwezigheid van God, Die dezelfde was (vóór de coronatijd), is (nu we weer een begin mogen maken met onze gemeentelijke activiteiten en mogen ontdekken hoe de toekomst voor de gemeente er uit zal zien) maar ook altijd zal zijn. Wat de toekomst ook brengen mag.

In die zekerheid mogen we elkaar weer gaan ontmoeten!!

 

Graag tot zondag, de kringavonden en bidstond!

 

jullie oudsten.