SloganThema in de weken 53 en 1 (2021)


Hallo allemaal,

Het thema  in de weken 53  en 1 is:

Oud en Nieuw

Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen.

We hebben een raar jaar gehad waarin we vooral onszelf maar ook de ander zijn tegen gekomen. We weten hoe 2020 eruit heeft gezien, voor de één heel goed en voor de ander juist helemaal niet goed. Laten we uitzien naar wat er gaat komen.

Hij laat alle dingen meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben.

2021 ligt voor ons, een open boek. Wie wil hierin schrijven? Ook het hoofdstuk EGS, een onderdeel van Zijn kerk, is een

boek waarin wij pagina’s mogen schrijven.

Laten we werken zolang het nog dag is.

  • 2 Korinthe 5:17
  • Romeinen 8:28
  • Jesaja 40:31
  • Johannes 9:4-5
  • Openbaring 21:5

Aanstaande woensdag, 30 december, is er bidstond van 19:30 uur tot 20:30 uur in het Ubbo Emmius. Tijdens de bidstond zullen Frits en Marleen kort iets vertellen over Zweden.

Voor meer informatie over het thema, de bidstond of kringen kunnen jullie contact opnemen met Cris Koster of via email info@de-egs.nl.