SloganThema week 18 en 19


Weer een nieuw thema voor de komende week. A.s. woensdag om 19.30 is er weer een bidstond in het Ubbo Emmius. We starten weer om 19.30 uur.

Zondag was de online dienst van Mozaïek en daar werd gesproken over de kracht van de Heilige Geest. Dit wordt het thema voor de komende weken.

Om meer de kracht van de Heilige Geest te zien moeten we drie stappen zetten:

  • De Heilige Geest uitnodigen
  • Naar de Heilige Geest luisteren
  • De Heilige Geest gehoorzamen.

Hier staan een tweetal teksten centraal:

Galaten 5 (vanaf vers 13)

Romeinen 8

We zitten in de tijd tussen Pasen, hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest. Dus een mooi moment om daar eens bij stil te staan. De Heilige Geest brengt vrede en leven. De Heilige Geest brengt herstel, genezing en bevrijding door jou heen!

 

We zien uit naar wat de Heilige Geest ook door ons wil gaan doen.

 

Tot woensdag