SloganThema week 8 en 9


Hieronder vinden jullie het weekthema voor de komende twee weken. Dit keer is het uitgewerkt door Hans. Op de bidstond op woensdag 24 februari (van 19:00-20:00 uur) zal Hans hier verder uitleg over geven.

 

Thema week 8 en 9: samen is beter.

 

  • Johannes 15:9-17
  • Mattheus 25:31-46

 

In deze gedeeltes staat heel duidelijk hoe wij met elkaar om moeten gaan maar ook hoe wij als EGS naar buiten kunnen treden in Jezus naam. Denk eens na over Johannes 15:16, hoe kunnen wij als EGS en ook persoonlijk laten zien dat wij als gemeente een persoonlijke invulling geven aan dit vers, met het besef dat wij geroepen zijn door de Heer en Hij ons alles geeft wat wij nodig hebben om een getuige te zijn juist in deze tijd, waarin veel mensen de weg kwijt zijn.