SloganUpdate 02-11-2020


Na de nieuwe overheidsmaatregelen 2 weken geleden hadden we besloten alle activiteiten eerst stop te zetten.

Ondanks dat er geen sprake is van een duidelijke daling van besmettingen en de overheid geen versoepelingen heeft aangekondigd, hebben we tóch besloten een deel van de gemeentelijke activiteiten weer op te starten.

De zondagdiensten zullen we eerst nog niet gaan opstarten, dit opnieuw voor eerst een periode van 2 weken in afwachting van ontwikkelingen en overheidsmaatregelen.

Wél willen we vanaf komende week, de week van 2 november, weer beginnen met de bidstonden en kringen in het gebouw van het Ubbo.

Waarom wel de kringen en bidstond en nog niet de zondagdiensten: Dit heeft alles te maken met het aantal mensen op zondag, de voorbereidingen die hierbij horen en dus het aantal contactmomenten en daarmee kansen op besmetting. Hoezeer we graag alle gemeentelijke activiteiten weer zouden willen opstarten ligt hierin, het voorkomen op kansen tot besmetting binnen onze gemeente, óók een verantwoordelijkheid bij ons als oudsten van de gemeente.

De bidstonden en de kringen vragen én geen uitgebreide voorbereidingen (en hiermee contactmomenten) én worden bezocht door een kleiner aantal mensen.

Vanzelfsprekend kan ook het bij elkaar komen van een kleiner aantal mensen gezien worden als een grotere kans op besmetting dan als dit niét zou gebeuren. Maar ook in het gelegenheid bieden om elkaar toch te kunnen ontmoeten, ons geloof te delen en het aangezicht van God te zoeken, voelen we ons als oudsten verantwoordelijk.

Komende woensdag, 4 november, zal er om 19:30 uur daarom bidstond zijn in het Ubbo. De week daarop is het kringenweek.

Ben je (nog) niet aangesloten bij een kring en zou je dat wel willen, neem dan even contact op met Cris Koster.

Over 2 weken zullen we als oudsten weer bij elkaar komen om opnieuw de situatie zoals die er dan is te bekijken en te besluiten hoe de gemeentelijke activiteiten daarna er uit kunnen gaan zien.