SloganUpdate 16-10-2020


Afgelopen week heeft de overheid nieuwe en strengere maatregelen aangekondigd i.v.m. het steeds sterker opkomende coronavirus. Dit is natuurlijk niemand ontgaan. We hebben afgelopen week als oudsten meerdere keren stil gestaan bij wat dit voor onze gemeente betekent: het wel of niet door laten gaan van onze gemeentelijke activiteiten. In deze afweging spelen veel argumenten een rol.

De overheid biedt weliswaar nog steeds de mogelijkheid om met 30 mensen dienst te houden, maar de wijze waarop dat de komende tijd nog kan, de beperkingen die dit met zich meebrengt en natuurlijk ook de gezondheidsrisico’s zijn zaken die we in de afweging mee hebben moeten nemen.

We hebben een beslissing genomen en hebben we ervoor gekozen om per direct de gemeentelijke activiteiten stop te zetten. We zullen dit (in lijn met de overheid) eerst doen voor een periode van 2 weken. De overheid zal dan de resultaten van de strengere maatregelen evalueren. Ook wij zullen dan kijken waar we staan om te overwegen of we weer op kunnen starten met de gemeentelijke activiteiten of dat we het stoppen hiermee nog langer moeten handhaven.

We willen jullie dan ook vragen om de tijd die gaat komen, waarin het weer onzeker is hoelang we elkaar niet kunnen ontmoeten, ook biddend bij God te brengen. Om te bidden om éénheid en de geestelijke strijd tegen verdeeldheid aan te gaan.

We zullen jullie over 2 weken van nu berichten hoe de tijd hierna er verder uit zal gaan zien.