SloganUpdate: EGS en het coronavirus


We zitten in roerige en onzekere tijden, ook als EGS. De wereldwijde en landelijke ontwikkelingen gaan aan niemand voorbij, ook niet aan ons.

Afgelopen zondag hebben we, noodgedwongen, onze dienst moeten annuleren. Dat zelfde zal gelden voor andere gemeentelijke activiteiten als de kringen en de bidstond waarbij ook wij voorlopig de datum van 6 april aanhouden.

Het zijn maatregelen die we als oudsten moeten nemen omdat ook wij als gemeente al het mogelijke moeten doen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. We hebben de beslissing om de diensten voorlopig geen doorgang te laten vinden, ondanks dat onze bijeenkomsten niet groter zijn dan het gestelde aantal van 100 mensen, weloverwogen genomen. Dit geldt ook voor de beslissing om andere gemeentelijke activiteiten voorlopig niet door te laten gaan.

We hebben naar aanleiding van deze maatregelen zowel reacties van begrip als van teleurstelling ontvangen. Ook dat laatste begrijpen we goed. Deze teleurstelling is er voor ons als oudsten ook omdat samen komen in de naam van onze God en Vader iedere week weer een voorrecht is, maar zeker ook omdat we ervaarden in een erg bijzondere en positieve tijd als gemeente te zitten.

Het ontmoeten wordt nu door het voorlopig stoppen van gemeentelijke activiteiten, noodgedwongen tijdelijk een halt toegeroepen.

Maar zoals Gert-Jan Segers van de ChristenUnie sprak:  “ in deze tijd voelen we allemaal aan hoe kwetsbaar we zijn. We hebben een heel ingenieus economisch, politiek en sociaal systeem, maar een virus brengt het piepend en krakend tot stilstand en we voelen onze kwetsbaarheid. Maar juist dié tijd kan ons (en mensen om ons heen) leiden of dichter leiden naar God”.

We mogen zeker weten dat we als gemeenteleden, maar veel meer nog: als broeders en zusters, kinderen van dezelfde God en Vader, verbonden zijn door Hem en Hij machtiger is dan alles wat om ons heen gebeurt!

Deze periode brengt naast teleurstelling over wat tijdelijk niet kan, ook veel mogelijkheden en zegeningen.

Mogelijkheden omdat we op andere manieren met elkaar in contact kunnen zijn of komen, misschien zelfs wel met hen waar we anders minder vaak contact mee hebben.

En zegeningen omdat we mogen ervaren dat andere manieren van ontmoeten dan in ons “eigen” gebouw, óók echt tot zegen kan zijn.

Waar onze overheid de terechte oproep deed naar elkaar om te zien, willen ook wij jullie hier toe oproepen: omzien naar je collega’s, vrienden, buren maar ook gemeenteleden die wellicht zelf moeilijker contact (kunnen) leggen.

Maar meer nog dan de oproep om naar elkáár om te zien, is dit de tijd dat we moeten opzien. Opzien naar onze God, Die hemel en aard gemaakt heeft. Die nooit loslaat. En die trouw blijft tot in eeuwigheid.

Voor ons als EGS zijn de mogelijkheden om op andere manieren, zoals via de digitale weg, diensten te verzorgen, beperkt. We kiezen er dan ook niet voor om een dienst zonder bezoekers via streaming te gaan verzorgen. Deze manier van diensten delen biedt een aantal andere gemeenten wel aan en we willen jullie dan ook van harte oproepen hier op af te stemmen. Om zo ook op afstand, ook met broeders en zusters van andere gemeenten, één te zijn in Zijn naam!

We noemen hierbij de streamingdiensten van de baptisten gemeente Nieuw Buinen, Baptisten gemeente Zuid, de VBG in Groningen, de VBZ in Zwolle, BEAM en Mozaiek 033 en 0318.

Ook heeft Martin Koornstra, schrijver van het boek wat we dit jaar als gemeente behandelen, iedere avond een livestream via zowel Facebook als YouTube. Heel bijzonder en bemoedigend!

Om ook met elkaar als gemeenteleden en betrokkenen in verbinding te blijven zijn we als oudsten van mening dat de mail het medium is waarmee we elkaar het beste bereiken. We roepen jullie dan ook op om via het bekende mailadres  info@de-egs.nl jullie bemoedigingen, getuigenissen maar ook moeiten te delen. Wij zullen die als oudsten dan bekijken en doorsturen naar de gemeente.

Ook voor vragen verzoeken we jullie niet aarzelen contact met ons te zoeken. Via het mailadres of rechtstreeks naar ons als oudsten.

Graag sluiten we deze mail en oproep af met de tekst uit 2 Timoteüs 1:7 “God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid”.

We wensen jullie wijsheid, kracht en vertrouwen toe maar ook een tijd van bezonnenheid die ons dichter kan brengen bij onze God en Heiland, de voleinder van deze wereld!!

Richard, Chris, Bert en Johannes