Slogan

Activiteiten


Op deze pagina vindt u vaste activiteiten in ons jaarrooster. Onder het kopje nieuws zijn incidentele activiteiten te vinden.
Achter de schermen wordt er hard gewerkt om een volledige agenda te kunnen vormgeven. Mocht u tot die tijd vragen hebben over activiteiten dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Kringen
De kringen worden tweewekelijks gehouden. Het is de bedoeling om elkaar in kleine kring beter te leren kennen, elkaar te steunen en elkaar te stimuleren om te luisteren naar God en zijn openbaring in de Bijbel. Tevens willen wij hiermee ons geloof uitdragen in onze eigen omgeving. De kringen worden bij gemeenteleden/betrokkenen thuis gehouden en wel op dinsdagavond woensdagavond.

 

Bidstond
Op de woensdagavonden, als er geen kringen zijn, wordt de bidstond gehouden. Deze avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 20.30 uur en vinden plaats in het Ubbo Emmius locatie Maarsdreef. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden voor het werk in de gemeente en voor gemeenteleden en betrokkenen.

 

Vrouwen voor vrouwen
Vrouwen Inloopochtend: Er is elke vrijdagmorgen om 9.30 uur een vrouwen-inloop-ochtend in ‘The Gate’ (voorheen koffiebar Sozo) te Stadskanaal. Wat is daar te doen? Er komen – steeds meer – vrouwen bij elkaar voor een kopje koffie/thee in een positieve sfeer en waar ook ruimte is voor gebed. Soms is er creativiteit,  er komt regelmatig een kapster, af en toe is er een uitstapje en soms wordt er een etentje gehouden. Ons thema voor de vrouwen is: Jij bent belangrijk, jij bent het waard!
Hoofdstraat 76A, 9501 CP Stadskanaal

 

Jeugdwerk
Om de twee weken is er vanaf 18:30 uur een groep tieners die samen komt om te lezen en leren uit de Bijbel wie God is. Ga hier naar de pagina voor meer informatie.