Slogan

Kinderwerk


Na het welkom en het zingen van een aantal liederen gaan de jongste kinderen naar de crèche en de kinderen van de basisschool naar de zondagsschool.

De zondagsschool is opgedeeld in twee groepen:
Groep 1 voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool,
Groep 2 voor de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool.

We willen ervoor zorgen, dat de kindersamenkomst aantrekkelijk is, waarin de kinderen zich ook op hun gemak voelen en waar ze meer over de Here God horen en Hem beter leren kennen. Hierbij moet je denken aan het samen praten en bidden, het zingen van liedjes, het luisteren naar bijbelverhalen, het doen van spelletjes en het maken van knutselwerkjes. We willen het voor ieder kind begrijpelijk houden, ook voor kinderen die de Here Jezus nog niet kennen.