Slogan

Kringen


De kring is een plek waar we …
… groeien in de relatie met God
… groeien in de relatie met elkaar
… samen luisteren naar God en Zijn Woord
… elkaar pastoraal en praktisch ondersteunen
… elkaar stimuleren tot heiliging en het uitdragen van het Gods Woord in eigen omgeving

Middelen:
– We laten de Bijbel aan het woord
– We nemen samen tijd nemen voor gebed
– We delen onze noden, vragen en blijdschap

Uitgangspunt:
Samen werken we eraan dat de kring een plek is waar iedereen zich veilig en vertrouwd kan voelen.
De kringen worden ook tweewekelijks gehouden. Het is de bedoeling om elkaar in kleine kring beter te leren kennen, elkaar te steunen en elkaar te stimuleren om te luisteren naar God en Zijn openbaring in de Bijbel. Tevens willen wij hiermee ons geloof uitdragen in onze eigen omgeving.

Wil je meer weten over de kringen of je aanmelden voor een kring? Neem dan contact op met Cris Koster via info@de-egs.nl