Slogan

Nieuws


Lees hier het laatste nieuws!


Thema week 28 en 29

 

Naar aanleiding van de preek die Don afgelopen zondag heeft gehouden is het thema:

communicatie.

Aanstaande woensdag is er bidstond in het Ubbo Emmius vanaf 19:30 uur.

Hieronder gedeelten uit de Bijbel passend bij het thema:

 

Spreken is zilver, zwijgen is goud

 • Jacobus 1:19

1 pilaar van wijsheid is spreken/stil zijn

 • Spreuken 9
 • Spreuken 18
 • Lukas 6:43-45
 • Jacobus 3

Voor vragen over de kringen en/of bidstond kun je contact opnemen met Cris.


Thema week 18 en 19

Weer een nieuw thema voor de komende week. A.s. woensdag om 19.30 is er weer een bidstond in het Ubbo Emmius. We starten weer om 19.30 uur.

Zondag was de online dienst van Mozaïek en daar werd gesproken over de kracht van de Heilige Geest. Dit wordt het thema voor de komende weken.

Om meer de kracht van de Heilige Geest te zien moeten we drie stappen zetten:

 • De Heilige Geest uitnodigen
 • Naar de Heilige Geest luisteren
 • De Heilige Geest gehoorzamen.

Hier staan een tweetal teksten centraal:

Galaten 5 (vanaf vers 13)

Romeinen 8

We zitten in de tijd tussen Pasen, hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest. Dus een mooi moment om daar eens bij stil te staan. De Heilige Geest brengt vrede en leven. De Heilige Geest brengt herstel, genezing en bevrijding door jou heen!

 

We zien uit naar wat de Heilige Geest ook door ons wil gaan doen.

 

Tot woensdag


Thema week 14 en 15

Zie op Jezus en vertrouw op uw eigen inzicht niet.

 

Vertrouw op de Heer met heel je hart,

steun niet op eigen inzicht,

Denk aan Hem bij alles wat je doet,

dan baant Hij voor jou de weg

 

Spreuken 3: 5-9

 

 

Exodus 3

Johannes 8:12

Johannes 14:6

Lukas 12:11-12


Thema week 12 en 13

a.s. woensdag is er weer de bidstond op 19.00 uur in het Ubbo Emmius, locatie Maarsdreef. Het thema voor deze weken:

Met welke perceptie kijken we naar wat er gebeurt in ons leven. Ook naar de tijd waarin we nu leven.

Bijbelgedeelten die hierbij horen:

 • Jesaja 41:10 (Amplified bible)
 • 1 Samuël 17: 23-26
 • Genesis 21:14-19

Vragen die hierbij horen:

-Met welke ogen kijken wij

-Wat ziet God wat wij niet zien

-Welke belofte voor ons leven zijn we vergeten