Slogan

Nieuws


Lees hier het laatste nieuws!


Kring wandeling

Kring
Ook dit is samenzijn met onze kringleden van de woensdagavond groep.
We hadden nl. besloten om zolang de lockdown er is, in de avonduren geen kring te hebben. Toch wilde we elkaar wel ontmoeten en elkaar een gezegend 2022 wensen.
Met diegene die kon zijn we naar het Hemelriekje gegaan om, nadat er getoost was, een mooie boswandeling te maken.
Er was wat lekkers te snoepen en aan het eind was er nog een warm kopje koffie.
Zolang de lockdown er is gaan we elkaar in kleine groepjes blijven zien. B.v.: het ene echtpaar bezoekt iemand anders of nodigt juist 1 of 2 mensen uit…..etc.
Bijdrage van Ineke van Gijsel, Kringleider.

16 Januari

Hartelijk welkom in de dienst van de Evangelische Gemeente Stadskanaal.

Spreker: 16 januari: Henk Maarten de Ruiter

Oudste van dienst: Bert Heeling

Graag mondkapje op bij het binnenkomen en verlaten!!

Er is geen koffie drinken na de dienst.