Slogan

Nieuws


Lees hier het laatste nieuws!


Thema week 14 en 15

Zie op Jezus en vertrouw op uw eigen inzicht niet.

 

Vertrouw op de Heer met heel je hart,

steun niet op eigen inzicht,

Denk aan Hem bij alles wat je doet,

dan baant Hij voor jou de weg

 

Spreuken 3: 5-9

 

 

Exodus 3

Johannes 8:12

Johannes 14:6

Lukas 12:11-12


Thema week 12 en 13

a.s. woensdag is er weer de bidstond op 19.00 uur in het Ubbo Emmius, locatie Maarsdreef. Het thema voor deze weken:

Met welke perceptie kijken we naar wat er gebeurt in ons leven. Ook naar de tijd waarin we nu leven.

Bijbelgedeelten die hierbij horen:

 • Jesaja 41:10 (Amplified bible)
 • 1 Samuël 17: 23-26
 • Genesis 21:14-19

Vragen die hierbij horen:

-Met welke ogen kijken wij

-Wat ziet God wat wij niet zien

-Welke belofte voor ons leven zijn we vergeten


Thema week 10 en 11

Thema: Geef de dorstigen te drinken

Verlangt onze ziel om bij Hem te zijn?

 • Johannes 4:4-42 gesprek met de Samaritaanse vrouw

Opwekking die ontstaat op ongewone manier en ongewone plek van een vrouw die dorst had.

 • 4 :23 God zoekt mensen wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in Geest en waarheid

Jezus zat bij de bron. Onverwachte ontmoeting van Jezus die bij de bron zat. 0ok in ons land zijn mensen op zoek naar meer van God. Er is een dorst in mensen in ons land naar rust, een vervulling, dorst naar God.

Soms op de momenten dat wij als de kerk afwezig zijn  in de samenleving kan Jezus juist op dat moment mensen bereiken.

Jezus zegt; ‘Ik heb de kerk mijn discipelen niet nodig. Ik bereik mensen op de manier zoals ik ze wil bereiken. Jezus kiest zelf een moment waarop hij mensen tot zich trekken. Jezus zit bij de livestream, bij de bron”

 • Jesaja 55:1

‘Kom maar dorstigen kom naar de wateren en als je geen geld voedsel of niets te bieden hebt, ik heb jou alles te bieden. Ik wil je tot mij trekken

 • Jesaja 49:22

Zou het zo kunnen zijn dat Jezus helemaal niet naar deze vrouw toeging om haar te confronteren met zonde maar dat deze vrouw die naar deze bron kwam met een vaag  religieuze bewustzijn dat God deze bron van Jacob had uitgekozen om haar volk te zegenen.

Zou het kunnen zijn dat elk moment dat deze vrouw de berg opliep met een emmer in haar hand met in haar een vaag bewustzijn had; een heeft deze bron gegeven aan een Jozef de zoon  van religieuze Jacob. Jozef die niet werd gezien, verkocht ….

Dan zou u ook ons volk kunnen zegenen.

God zegt vandaag tegen Nederland. Ergens in jou zit een vaag bewustzijn, een religieuze gevoel dat je geen woorden kunt geven maar er is ene bron in Nederland die Ik geplaatst omdat ik zegen wil geven aan dit land.

Nederland komt met klein emmertje water waar we al blij zijn met een klein beetje geluk, liefde, medelijden,  troost, blij mee maar is er in jou hart een diep verlangen naar meer van Gods zegen en de zegen die god wil geven.

Is dat de reden dat God bij de bron zat?

2 dingen voorleggen/vragen;

 • Is er in jou een vaag religieus bewustzijn. Ergens in jou voel je een verlangen naar rust en zegen. Er speelt in jou leven van alles, schaamte, zonde. Verlangen naar de zegen die God aan ons land wil geven. Naar wat God in je leven wil doen.

Knielen bij de bron. Wie bent U? ik weet dat er iets is…..

Ik ben het die met U spreekt. Ik ben de gezalfde van God, de Messias.  Zeg tegen Hem: Ik heb dorst, ene stroom van levend water zal stromen, vul het verlangen dat in mij is, vul mij met Uw heilige Geest. Nieuw leven, wandelen in de naam van Jezus.

 • Ik wil bij de bron zitten om er te zijn voor dorstige mensen.

Laat wie dorst heeft naar mij toekomen. Ik wil net zo als de Here Jezus zitten bij de bron  thuis, op mijn werk, de buurt, school

Ik wil luisteren i.p.v. praten.

 

 

 

 


Thema week 8 en 9

Hieronder vinden jullie het weekthema voor de komende twee weken. Dit keer is het uitgewerkt door Hans. Op de bidstond op woensdag 24 februari (van 19:00-20:00 uur) zal Hans hier verder uitleg over geven.

 

Thema week 8 en 9: samen is beter.

 

 • Johannes 15:9-17
 • Mattheus 25:31-46

 

In deze gedeeltes staat heel duidelijk hoe wij met elkaar om moeten gaan maar ook hoe wij als EGS naar buiten kunnen treden in Jezus naam. Denk eens na over Johannes 15:16, hoe kunnen wij als EGS en ook persoonlijk laten zien dat wij als gemeente een persoonlijke invulling geven aan dit vers, met het besef dat wij geroepen zijn door de Heer en Hij ons alles geeft wat wij nodig hebben om een getuige te zijn juist in deze tijd, waarin veel mensen de weg kwijt zijn.