Slogan

Nieuws


Lees hier het laatste nieuws!


Thema

Het is weer tijd voor een nieuw thema om te behandelen tijdens de bidstond en de kring. Voor de komende twee weken is het thema:

‘Herbouw het huis’

Ons thema van dit jaar is ‘bouwen op de rots’. Met Jezus Christus als hoeksteen.

Het lijkt soms dat we een huis aan het verbouwen zijn met een uitbouw en een ander dak, een ander schuurtje ertegenaan. De architect heeft vroeger een helder beeld geschetst van hoe het huis er uit moest zien, maar we hebben er zelf van alles bij aangebouwd; het is een heel ander huis geworden. Dit is natuurlijk figuurlijk bedoeld.

Soms hebben we het niet helemaal meer duidelijk hoe God zijn huis heeft ontworpen, de bouwtekeningen staan in de Bijbel. We hebben zoveel aangebouwd, aan eigen inzichten, dat het belangrijkste waar alles om draait ons aan het zicht is ontnomen.

Moeten we wel doorgaan met verbouwen of moeten we herbouwen zoals de Israëlieten deden met de tempel; zij maakten hem weer zoals hij bedoeld was.

Laten we Zijn huis bouwen zoals God het bedoeld heeft met Jezus als hoeksteen.

 

Teksten om te bestuderen:

  • Haggai
  • Johannes 12:20-26

Bouwen aan de gemeente is bouwen aan jezelf.

Ben je op zoek naar een kring of wil je meer informatie over de kring, bidstondavonden of het thema? Neem dan contact op met Cris Koster hij helpt je graag.

 


Thema in de weken 53 en 1 (2021)

Hallo allemaal,

Het thema  in de weken 53  en 1 is:

Oud en Nieuw

Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen.

We hebben een raar jaar gehad waarin we vooral onszelf maar ook de ander zijn tegen gekomen. We weten hoe 2020 eruit heeft gezien, voor de één heel goed en voor de ander juist helemaal niet goed. Laten we uitzien naar wat er gaat komen.

Hij laat alle dingen meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben.

2021 ligt voor ons, een open boek. Wie wil hierin schrijven? Ook het hoofdstuk EGS, een onderdeel van Zijn kerk, is een

boek waarin wij pagina’s mogen schrijven.

Laten we werken zolang het nog dag is.

  • 2 Korinthe 5:17
  • Romeinen 8:28
  • Jesaja 40:31
  • Johannes 9:4-5
  • Openbaring 21:5

Aanstaande woensdag, 30 december, is er bidstond van 19:30 uur tot 20:30 uur in het Ubbo Emmius. Tijdens de bidstond zullen Frits en Marleen kort iets vertellen over Zweden.

Voor meer informatie over het thema, de bidstond of kringen kunnen jullie contact opnemen met Cris Koster of via email info@de-egs.nl.

 


Thema week 51 en 52

Hierbij voor de kring- en de bidstondavonden in de komende weken de thema’s (week 51 en 52).  Hopelijk helpt dit jullie bij de voorbereidingen:

Advent, komst

Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

Verwachting naar de komst van de verlosser toen en nu.

Micha 5:1-3

Lukas 1:12-17

Lukas 1:26-33

Lukas 2:25-26

1 Thessalonicenzen 1:10

1 Thessalonicenzen 4:16-17

Openbaring 1:7-8


Update 02-11-2020

Na de nieuwe overheidsmaatregelen 2 weken geleden hadden we besloten alle activiteiten eerst stop te zetten.

Ondanks dat er geen sprake is van een duidelijke daling van besmettingen en de overheid geen versoepelingen heeft aangekondigd, hebben we tóch besloten een deel van de gemeentelijke activiteiten weer op te starten.

De zondagdiensten zullen we eerst nog niet gaan opstarten, dit opnieuw voor eerst een periode van 2 weken in afwachting van ontwikkelingen en overheidsmaatregelen.

Wél willen we vanaf komende week, de week van 2 november, weer beginnen met de bidstonden en kringen in het gebouw van het Ubbo.

Waarom wel de kringen en bidstond en nog niet de zondagdiensten: Dit heeft alles te maken met het aantal mensen op zondag, de voorbereidingen die hierbij horen en dus het aantal contactmomenten en daarmee kansen op besmetting. Hoezeer we graag alle gemeentelijke activiteiten weer zouden willen opstarten ligt hierin, het voorkomen op kansen tot besmetting binnen onze gemeente, óók een verantwoordelijkheid bij ons als oudsten van de gemeente.

De bidstonden en de kringen vragen én geen uitgebreide voorbereidingen (en hiermee contactmomenten) én worden bezocht door een kleiner aantal mensen.

Vanzelfsprekend kan ook het bij elkaar komen van een kleiner aantal mensen gezien worden als een grotere kans op besmetting dan als dit niét zou gebeuren. Maar ook in het gelegenheid bieden om elkaar toch te kunnen ontmoeten, ons geloof te delen en het aangezicht van God te zoeken, voelen we ons als oudsten verantwoordelijk.

Komende woensdag, 4 november, zal er om 19:30 uur daarom bidstond zijn in het Ubbo. De week daarop is het kringenweek.

Ben je (nog) niet aangesloten bij een kring en zou je dat wel willen, neem dan even contact op met Cris Koster.

Over 2 weken zullen we als oudsten weer bij elkaar komen om opnieuw de situatie zoals die er dan is te bekijken en te besluiten hoe de gemeentelijke activiteiten daarna er uit kunnen gaan zien.