Slogan

Nieuws


Lees hier het laatste nieuws!


Update 02-11-2020

Na de nieuwe overheidsmaatregelen 2 weken geleden hadden we besloten alle activiteiten eerst stop te zetten.

Ondanks dat er geen sprake is van een duidelijke daling van besmettingen en de overheid geen versoepelingen heeft aangekondigd, hebben we tóch besloten een deel van de gemeentelijke activiteiten weer op te starten.

De zondagdiensten zullen we eerst nog niet gaan opstarten, dit opnieuw voor eerst een periode van 2 weken in afwachting van ontwikkelingen en overheidsmaatregelen.

Wél willen we vanaf komende week, de week van 2 november, weer beginnen met de bidstonden en kringen in het gebouw van het Ubbo.

Waarom wel de kringen en bidstond en nog niet de zondagdiensten: Dit heeft alles te maken met het aantal mensen op zondag, de voorbereidingen die hierbij horen en dus het aantal contactmomenten en daarmee kansen op besmetting. Hoezeer we graag alle gemeentelijke activiteiten weer zouden willen opstarten ligt hierin, het voorkomen op kansen tot besmetting binnen onze gemeente, óók een verantwoordelijkheid bij ons als oudsten van de gemeente.

De bidstonden en de kringen vragen én geen uitgebreide voorbereidingen (en hiermee contactmomenten) én worden bezocht door een kleiner aantal mensen.

Vanzelfsprekend kan ook het bij elkaar komen van een kleiner aantal mensen gezien worden als een grotere kans op besmetting dan als dit niét zou gebeuren. Maar ook in het gelegenheid bieden om elkaar toch te kunnen ontmoeten, ons geloof te delen en het aangezicht van God te zoeken, voelen we ons als oudsten verantwoordelijk.

Komende woensdag, 4 november, zal er om 19:30 uur daarom bidstond zijn in het Ubbo. De week daarop is het kringenweek.

Ben je (nog) niet aangesloten bij een kring en zou je dat wel willen, neem dan even contact op met Cris Koster.

Over 2 weken zullen we als oudsten weer bij elkaar komen om opnieuw de situatie zoals die er dan is te bekijken en te besluiten hoe de gemeentelijke activiteiten daarna er uit kunnen gaan zien.

 


Update 16-10-2020

Afgelopen week heeft de overheid nieuwe en strengere maatregelen aangekondigd i.v.m. het steeds sterker opkomende coronavirus. Dit is natuurlijk niemand ontgaan. We hebben afgelopen week als oudsten meerdere keren stil gestaan bij wat dit voor onze gemeente betekent: het wel of niet door laten gaan van onze gemeentelijke activiteiten. In deze afweging spelen veel argumenten een rol.

De overheid biedt weliswaar nog steeds de mogelijkheid om met 30 mensen dienst te houden, maar de wijze waarop dat de komende tijd nog kan, de beperkingen die dit met zich meebrengt en natuurlijk ook de gezondheidsrisico’s zijn zaken die we in de afweging mee hebben moeten nemen.

We hebben een beslissing genomen en hebben we ervoor gekozen om per direct de gemeentelijke activiteiten stop te zetten. We zullen dit (in lijn met de overheid) eerst doen voor een periode van 2 weken. De overheid zal dan de resultaten van de strengere maatregelen evalueren. Ook wij zullen dan kijken waar we staan om te overwegen of we weer op kunnen starten met de gemeentelijke activiteiten of dat we het stoppen hiermee nog langer moeten handhaven.

We willen jullie dan ook vragen om de tijd die gaat komen, waarin het weer onzeker is hoelang we elkaar niet kunnen ontmoeten, ook biddend bij God te brengen. Om te bidden om éénheid en de geestelijke strijd tegen verdeeldheid aan te gaan.

We zullen jullie over 2 weken van nu berichten hoe de tijd hierna er verder uit zal gaan zien.


nieuws van 27 september 2020

Vandaag mochten we elkaar weer ontmoeten in de dienst. We hebben na lange tijd ook samen het avondmaal weer mogen vieren. Het was goed en een mooi moment om ook dit weer samen te kunnen beleven.

Elke zondag hebben we vanaf 10.00 uur weer een dienst. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM.

mocht je graag weer een dienst bij willen wonen, of voor het eerst onze dienst willen bezoeken maar heb je hier nog vragen over, mail deze dan naar info@de-egs.nl. Ook voor andere vragen en/of opmerking kun je ons bereiken via dit mailadres.

 

 

 

 


nieuws van 16 september 2020

Lieve broeders en zusters,

 volgende week is het zo ver dat we elkaar als gemeente weer mogen ontmoeten. Zondag 6 september zullen we weer dienst hebben in de aula van het Ubbo Emmius. Wat zal dat heerlijk zijn !

 Ook de kringen zullen weer van start gaan en wel vanaf 16 september.

We hebben Gert en Stieneke bereid gevonden de kring van Chris en Minke over te nemen en te gaan leiden. We zijn hier erg dankbaar voor en wensen ze vanzelfsprekend God’s zegen bij de taak die ze op zich gaan nemen.

Chris en Minke zullen zelf een derde kring op starten. Zodra hier meer nieuws over is zullen we dat natuurlijk communiceren.

Voorlopig zullen, natuurlijk ook omwille van de corona maatregelen, de kringen bij elkaar komen in het Ubbo Emmius omdat in huiselijke kring niet meer dan 6 mensen vanuit een ander huishouden mogen komen.  Jullie zullen hier door jullie kringleiders over geïnformeerd worden.

 Als de kringen en de zondagdiensten weer gaan starten kan de app groep voor de gemeente zoals die bij begin van de corona tijd in is gesteld, wat ons als oudsten betreft vervallen omdat de normale communicatievormen hier weer als van ouds voor in de plaats komen.

 Ook de bidstond zal weer van start gaan, vooralsnog ook in het Ubbo Emmius. De eerste avond zal zijn woensdag 9 september.  

 Met name het houden van de zondagdiensten volgens de richtlijnen van het RIVM vraagt het nodige aan organisatie.

Bij deze mail sturen we dan ook de uitwerking hiervan voor onze diensten zoals we deze als oudsten goed hebben geacht.

Opmerkingen hierover en adviezen zijn vanzelfsprekend welkom. We hopen dat iedereen met de maatregelen en hierin dus ook met elkaar, rekening zal houden.

We willen jullie dan ook vragen de richtlijnen zoals bijgevoegd goed door te nemen zodat we de diensten ordelijk en binnen de regelgeving kunnen laten verlopen.

 

Tot slot willen we jullie in deze mail het jaarthema noemen zoals dat is vastgesteld voor het nieuwe seizoen.

Dit zal zijn

 

BOUWEN OP DE ROTS (jaartekst Efeze 2:20-22)

Een van de eerste diensten zal verder toelichting gegeven worden op het jaarthema en hierover gepreekt worden. Verdere uitwerking en bespreking van dit thema zal in de kringen plaatsvinden. De kringleiders zijn hier inmiddels van op de hoogte.

 

 

Uitkijkend naar komende zondag, 6 september, waarin we weer in gezelschap van elkaar mogen genieten van de aanwezigheid van God, Die dezelfde was (vóór de coronatijd), is (nu we weer een begin mogen maken met onze gemeentelijke activiteiten en mogen ontdekken hoe de toekomst voor de gemeente er uit zal zien) maar ook altijd zal zijn. Wat de toekomst ook brengen mag.

In die zekerheid mogen we elkaar weer gaan ontmoeten!!

 

Graag tot zondag, de kringavonden en bidstond!

 

jullie oudsten.