Slogan

Zorgteam“Mensen helpen meer op Jezus Christus te gaan lijken”

  • Zorg bij ernstige ziekte en overlijden.
  • Crisiszorg en zorg bij huwelijksproblemen.
  • Zorg voor praktische noden en materiële zaken.
  • Zorg en bemiddeling in conflicten en onderlinge problemen.

Contactpersoon: Hans van Hoegee, tel. 0599-324464 of info@de-egs.nl

 

Zorg voor kinderen en jeugd:
Kinder- en Jeugdpastoraat, zowel preventief (voorlichting geven of organiseren, training, signalering etc.) als uitvoerend.

Zorg voor kinderen en jeugd is van groot belang. De missie van het zorgteam om mensen te helpen meer op Jezus te gaan lijken, is in principe direct van toepassing op Kinder- en Jeugdwerk. Met name in de EGS waar Kinderen en Jeugd prioriteit hebben, is het vanzelfsprekend dat we hierin voorzien.