Slogan

Zorgteam“Mensen helpen meer op Jezus Christus te gaan lijken”

  • Zorg bij ernstige ziekte en overlijden.
  • Crisiszorg en zorg bij huwelijksproblemen.
  • Zorg voor praktische noden en materiële zaken.
  • Zorg en bemiddeling in conflicten en onderlinge problemen.

 

Contactpersoon: Cris Koster te bereiken via info@de-egs.nl