Slogan

Kring wandeling


Ook dit is samenzijn met onze kringleden van de woensdagavond groep.
We hadden nl. besloten om zolang de lockdown er is, in de avonduren geen kring te hebben. Toch wilde we elkaar wel ontmoeten en elkaar een gezegend 2022 wensen.
Met diegene die kon zijn we naar het Hemelriekje gegaan om, nadat er getoost was, een mooie boswandeling te maken.
Er was wat lekkers te snoepen en aan het eind was er nog een warm kopje koffie.
Zolang de lockdown er is gaan we elkaar in kleine groepjes blijven zien. B.v.: het ene echtpaar bezoekt iemand anders of nodigt juist 1 of 2 mensen uit…..etc.
Bovenstaande is een bijdrage van Ineke van Gijsel,
De foto’s zijn te vinden in galerij, foto’s